Phụ kiện rượu vang

Phụ kiện rượu bao gồm nhiều dụng cụ mở rượu vang. Tùy vào mục đích sử dụng mà có các hộp phụ kiện khác nhau, nhưng các phụ kiện rượu vang bao gồm:

  • Nút rượu : dùng nút chai rượu trong quá trình sử dụng tránh làm mất mùi và mất nhiệt chai vang
  • Rót rượu : gắn vào miệng chai sẽ làm thao tác rót rượu chuyên nghiệp hơn và tránh rớt rượu ra ngoài
  • Khui rượu : dùng để mở nút bần của chai vang
  • Giữ cổ chai : tránh làm rớt rượu từ miệng chai xuống tay trong khi rót hoặc còn dùng để tránh tay tiếp xúc quá nhiều với chai rượu trong các nghi thức phụ vụ rượu chuyên nghiệp.
  • Nhiệt kế rượu : đo nhiệt độ của rượu
  • Phụ kiện đậy nút bần: dùng khi đậy nút bần của chai rượu lại để bảo quản cho dùng lần sau
  • …… và còn nhiều phụ kiện khác nữa

Danh mục hàng hóa