Cốc giấy

Cốc giấyly giấy được làm từ bột ngô, an toàn được sử dụng để dần thay thế sản phẩm cốc nhựa khó phân hủy và có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Ngoài tác dụng với môi trường sản phẩm còn có tác dụng rất trong quảng cáo, nâng cao nhận thức về thương hiệu. Với việc sử dụng mặt ngoài của sản phẩm để in ấn thông tin về doanh nghiệp, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm sẽ làm khách hàng của bạn yên tâm và tin tưởng hoàn toàn. Cùng với đó là thương hiệu, địa chỉ của bạn cũng được quảng bá một cách rộng rãi. Rõ ràng việc sử dụng cốc giấy có rất nhiều lợi ích và đem lại hiệu quả cho chính bạn hơn hẳn việc sử dụng cốc nhựa và cốc giấy không in ấn thương hiệu của bạn. 

Danh mục hàng hóa