Tặng quà cho quan tòa

Có một người vì một vụ tranh chấp không thể không kiện lên tòa, anh ta hỏi luật sư của mình vị quan tà nào thụ lý án kiện của anh ta. Sau khi cho anh biết danh tính vị quan tòa, luật sư hỏi lại :”Anh quen người này không?”

Người này trả lời:”Không. Nhưng nếu tôi biết tên của ông ta, tôi có thể tặng ông ta một bình rượu ngon”.

Luật sư giật mình:”Anh không thể làm thế được, như thế là xúc phạm tới họ, anh sẽ thua kiện”.

Vài tuần sau, vụ kiện được đem ra xét xử, người này đã thắng kiện. Khi anh ta bước ra khỏi tòa án liền nói với luật sư:”Tôi tặng quà cho ông ấy không phải rất thành công sao?”

Luật sư càng thắc mắc:”Cái gì, anh tặng rượu cho ông ta thật à?”.

“Đương nhiên!”, anh ta nói. “Nhưng tôi viết tên của đối phương lên chai rượu đó”.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Danh mục hàng hóa